Welkom bij Die'net

Missie
Die'net is het netwerk van 1e lijns diëtisten praktijken met als werkgebied Maastricht en Heuvelland, en biedt uniforme, kwalitatief hoogwaardige, dietistische en preventieve zorg voor de inwoners van Maastricht en Heuvelland. Die'net is zowel het aanspreekpunt als een volwaardig gesprekspartner voor partners binnen en buiten de zorg.

Visie
De visie van de Die'net geeft aan waar we als vereniging de komende jaren voor staan: 

Belangrijke kernwaarden in onze visie zijn:

Participeren
Profileren
Professional

En dat alles binnen de kaders van Duurzaam Ondernemen

Organisatie
Die’net krijgt op organisatorisch gebied facilitaire ondersteuning vanuit de ZIO. 

Het dagelijkse bestuur is vanaf 15-02-2013 gehuisvest  in het ZIO pand gelegen aan de Wilhelminasingel 81, 6221BG Maastricht

Bestuur Die’net
De namen en functies van de huidige bestuursleden

Dhr. Johan Bruijnen, voorzitter 
Mw. Lindsay Dassen - Storcken, secretaris
Mw. Inge Heijnen- op den Camp, penningmeester