De visie van de Die'net geeft aan waar we als vereniging de komende jaren voor staan:

Belangrijke kernwaarden in onze visie zijn:

Participeren
Profileren
Professional

En dat alles binnen de kaders van Duurzaam Ondernemen
Activiteiten worden vastgelegd in een jaarplan en na goedkeuring vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

Participeren

  • De samenwerking tussen Die'net en stichting ZIO (Zorg in Ontwikkeling) is vastgelegd in een convenant. (link naar inlogdeel leden)
  • Die'net participeert binnen relevante projecten en  multidisciplinaire ketenzorg programma’s voor chronisch zieken zoals Diabetes, COPD en vasculair risico management.

Profileren

  • Die'net streeft ernaar dat dietistische zorg binnen de ketenzorg programma’s  een structureel onderdeel blijft van het eerstelijns dietistisch handelen.
  • Die'net biedt diensten en producten die zich specifiek richten op de preventie van diverse chronische aandoeningen en de gevolgen daarvan;
  • Die'net is het aanspreekpunt en een volwaardig gesprekspartner voor partners binnen en buiten de zorg.

Professional

  • Die'net stelt de diëtist als professional centraal.
  • Die'net biedt de aangesloten leden coördinatie van diensten zoals bijvoorbeeld regionaal georganiseerde scholingen.
  • Die'net stelt in overleg met de leden een jaarplan op.